Jiří Charvát – spisovatel, komik a moderátor

Pomozte psychedelikům do terapeutických klinik. Před změnou vědomí musíme změnit legislativu

8,5 a 5,5 roku vězení pro manžele Kordysovy za podávání rostlinného psychotropního nápoje, který mění vědomí a dovede tak uzdravit psychiku v jejich nejhlubších zákoutích. Kauza ayahuasca. Žádní poškození, jen vděk. A tresty jako za nejnebezpečnější přečiny proti společnosti. Aneb když hrozí, že zastaralá legislativa, která pokulhává za vědou, zničí život mladému páru.

Můj lékař a učitel

Psychedelika jsou od roku 2015, kdy mi nečekaně přišla do života – právě v podobě rituálu s ayahuascou – mými zřejmě nejdůležitějšími učiteli. Jsou lékem na to temné, rozbité a destruktivní v člověku. Na strach, prázdnotu, nenasytnost, nenávist. Pomáhají člověku otevřít se světu a lidem, spolupracovat, pečovat, milovat. Tím, že sejmou halucinaci oddělenosti, a ukážou mu, jak hluboce náleží. Že je světem samotným.

Nejsou bez rizik. Někteří lidé se s rozplynutím ega a zjištěním, že jsou tohle celé, nevyrovnávají snadno. Stejně tak s vyplavením náročných psychických obsahů. Když se ale podávají v bezpečném, kontrolovaném a nejlépe ceremoniálním kontextu, jsou účinky tak pozitivní, tak hojivé, že mi na to slova nestačí.

Zhruba jednou za rok za dva znovu vyslechnu volání psychedelik, abych si osvěžil perspektivu toho, co jsem a co je realita, a abych se tak mohl zase na čas stát laskavějším, moudřejším, užitečnějším, odvážnějším a milujícím člověkem, který tu se ctí dostojí roli, kterou mu příroda přichystala.

Potenciál i na společenské úrovni

Jsem přesvědčený, že při vytváření společnosti, kde jsou k sobě lidé slušní, pomáhají si a staví zájmy celku před své vlastní – tj. společnosti, kterou se nám ještě zdaleka vybudovat nepodařilo – sehrají psychedelika důležitou roli. Dost možná je budeme potřebovat k tomu, aby nám ukázala, že je potřeba přestat drancovat planetu, protože tím drancujeme a hubíme sami sebe.

Z ukrývání před zákonem do terapeutických klinik

Přišel čas učit se pracovat s psychoaktivními látkami bez absurdních drakonických trestů a začít plody, které v posledních dekádách věda odhaluje, aplikovat v rozumných mezích do praxe a pomáhat tak lidem. Ať už v paliativní péči, nebo i při psychickém utrpení vprostřed života.

Aktualizujme paragrafy

Zvedněte svůj hlas za zjemnění legislativy. Vraťte život dvěma mladým manželům (ve středu mají v Olomouci odvolací soud), zmírněte utrpení milionů a zachraňte zadek planetě Zemi.

Podepište petici Výzva k dekriminalizaci trestní drogové politiky a ukončení války proti drogám v ČR.

Sdílejte případ na svých kanálech, ať se vzedme vlna změny

Zdroj: https://jiricharvat.cz/pomozte-psychedelikum-do-terapeutickych-klinik-pred-zmenou-vedomi-musime-zmenit-legislativu/