Kauza Ayahuasca

“Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.”

– Martin Luther King


“Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost.”

– Tomáš Akvinský


Ayahuasca je celosvětově rozšířený fenomén. Královna rostlin Amazonie, liána z rodu Banisteriopsis, je základem nápoje, do nějž mohou, ale nemusí, být přidávány další rostliny. Některé mohou obsahovat Dimethyltriptamin (DMT). Ayahuasca byla a je předmětem řady vědeckých studií, které naznačují, že dokáže léčit závislosti, psychické poruchy i jiné nemoci, rozvíjí prosociální chování, empatii, kognitivní flexibilitu, kreativitu, osobnostní faktory jako otevřenost, hodnotovou orientaci, vztah k přírodě apod. Neexistují důkazy o tom, že by požívání takového nápoje způsobovalo závislosti. Přesto v ČR (i v řadě dalších států) je DMT zařazena na vládních seznamech návykových látek. Objevuje se však stále více hlasů odborníků, dle kterých je zákonná, především trestní, regulace v ČR v tomto směru zastaralá a nerespektuje aktuální poznatky o pozitivech této látky a naopak o její prakticky nulové škodlivosti.

Koncem ledna 2022 vyvolal značnou pozornost odborné i široké veřejnosti rozsudek Krajského soudu v Ostravě týkající se údajné trestné činnosti tří mladých lidí, polských státních občanů, z nichž dva – Jaroslaw a Karolina Kordysovi – se měli v souvislosti s pořádáním ceremonií s Ayahuascou dopustit zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Celkové shrnutí a aktuální stav kauzy Kordysovi ke dni 27. 7. 2022

Cílem těchto stránek není polemika o tom, zda soud nashromáždil dostatek důkazů o vině Jarka a Karoliny, zda tito mladí lidé skutečně podávali účastníkům svých ceremonií zakázanou látku či zda soud měl oba zprostit obžaloby pro nedostatek důkazů a uvěřit verzi, že na ceremoniích žádné zakázané látky podávané nebyly.

Aniž bychom chtěli rozhodnutí soudu přijmout či proti němu brojit, na těchto stránkách chceme publikovat názory a stanoviska zejména odborné veřejnosti na to, zda Ayahuasca s DMT je opravdu drogou, která si „zaslouží“ být uvedena na seznamu návykových látek, a to dokonce na srovnatelné úrovni např. s heroinem, pervitinem či kokainem. Chceme diskutovat o tom, zda je Ayahuasca obsahující DMT životu nebezpečná či zdraví škodlivá nebo zda naopak má léčebný potenciál. Zda způsobuje závislosti či naopak tyto léčí. Chceme zjistit, jak vnímají prospěšnost či škodlivost Ayahuascy odborníci, zda tomu odpovídají uložené mimořádně přísné tresty. A to i v případě, pokud by se Jarek a Karolina trestné činnosti skutečně dopustili.

Vedle názorů vědců, lékařů, chemiků, antropologů, vysokoškolských profesorů a jiných odborníků chceme uvádět informace o tom, kdo vlastně jsou odsouzení Jarek, Karolina a Piotr. Pokusíme se zjišťovat názory osobností, které měly možnost Jarka a Karolinu poznat. Chceme Vám přiblížit názory médií, týkající se kauzy Kordysových. A rádi bychom zveřejnili rovněž zkušenosti přímých účastníků ceremonií. Na našich stránkách najdete bližší informace o Ayahuasce i o možných změnách v české legislativě.

Budeme rádi, pokud nám své názory, příspěvky a podněty zašlete na mailovou adresu:

info@kauza-ayahuasca.cz

Na YouTube jsme nahráli nový krátkometrážní dokumentární film o kauze ayahuasca.

Kromě samotných Kordysových se ke kauze v dokumentu vyjadřují národní protidrogový koordinátor Jindrich Voboril, psychiatr a adiktolog Pavel Bém, adiktoložka Vlaďka Sobasová a právní zástupce Kordysových Wieslaw Firla. Film vznikl v produkci Studia Špilberk a Think Tanku Racionální politiky závislostí, což je multidisciplinární sdružení nezávislých a významných odborníků, kteří se věnují problematice závislostí ze všech úhlů pohledu – veřejné a individuální zdraví, legislativa a další právní důsledky, včetně bezpečnostních výzev, dále oblast ekonomie včetně tržních modelací, daňových, ekonomických dopadů do veřejných rozpočtů, oblast edukace a prevence a nakonec také oblasti sociální a sociologické a politologické.


Karolina Kordys a Jaroslaw Kordys

Organizovali ceremonie, kde drželi prostor, aby prostřednictvím změněných stavů vědomí mohlo docházet k léčení duševních i fyzických neduhů. Během několika let se jich zúčastnily stovky lidí. Vyléčení ze závislosti, zvýšení kvality života, poznání sebehodnoty a další svědectví účastníků vypovídají o zcela nulové společenské škodlivosti.


“Hrozil jim trest jako za vraždu. Dostali víc než za znásilnění.”

– časopis Respekt


15. října 2020 vpadlo komando policejních a celních ozbrojenců v helmách s puškami a pistolemi v rukou do domu Karolíny a Jarosława Kordysových. Manželského páru, který byl obviněn z nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Rozsudek Krajského soudu odsoudil Jaroslawa k odnětí svobody v trvání osmi let a šesti měsíců ve věznici se zvýšenou ostrahou, Karolíně udělil trest odnětí svobody v trvání pěti let a šesti měsíců, a oběma nařídil zabrání majetku a vyhoštění.


Exkluzivní video ze života „mezinárodního zločineckého spolčení“ před vpádem zásahové jednotky


“Jsme přesvědčení, že jsou ukládány extrémně přísné tresty za skutky, které jsou často bagatelní, nebo ne příliš společensky nebezpečné. Takový postup z pohledu ochrany veřejného zdraví nebo bezpečnosti občanů (tzv. public safety) nedává smysl.”

– Think tank racionální politiky závislostí, Jindřich Vobořil


Případ Karolíny a Jarosława Kordysových naráží do tvrdé zdi zastaralého systému drogové politiky. Regulace psychotropních látek je nutná, ale výzkumy poslední doby ukazují, že řada látek ze skupiny psychedelik (kam patří i ayahuasca) mají obrovský léčebný potenciál u řady indikací. Ayahuasca je psychoaktivní nápoj, který není toxický, nemá závislostní potenciál (naopak, užívá se k léčbě závislostí), a jehož projevy jsou z klinického hlediska obvykle neškodné.

– MUDr. Vojtěch Cink – psychiatr a neurovědec


“Dva Poláci dostali ve skutečnosti daleko horší tresty, než by odpovídalo např. znásilnění nebo vykrádání domů. To je absurdní! Bavíme se tady o zákonech, které předepisují tresty na základě poznatků z doby před několika desítkami let.”

– Mikuláš Peksa, Europoslanec


Shrnutí celé kauzy časopisem Respekt

U milosti pro manžele Kordysovy spojili síly Pavel Blažek a Pavel Bém Vězení pro šamany z Moravy Manželé Kordysovi na svobodě: Pořád je to pro nás trauma. S novou situací, s tím štěstím, se teprve sžíváme Spravedlnost bez duše

Pokračování článku

Krátkometrážní dokument o kauze ayahuasca

Na YouTube jsme nahráli nový krátkometrážní dokumentární film o kauze ayahuasca. Kromě samotných Kordysových se ke kauze v dokumentu vyjadřují národní protidrogový koordinátor Jindrich Voboril, psychiatr a adiktolog Pavel Bém, adiktoložka Vlaďka Sobasová a právní zástupce Kordysových Wieslaw Firla. Film vznikl v produkci Studia Špilberk a Think Tanku Racionální politiky závislostí.

Pokračování článku

Prezident republiky udělil milosti

Prezident republiky prominul omilostněným manželům nevykonané zbytky nepodmíněných trestů odnětí svobody, tresty vyhoštění z území České republiky na dobu neurčitou a tresty propadnutí věci. Třetímu omilostněnému prominul podmíněný trest odnětí svobody a trest vyhoštění z území České republiky na dobu 3 let. Uvedené tresty byly všem omilostněným uloženy za spáchání trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Prezident republiky vzal při svém rozhodnutí v úvahu především nepřiměřenou výši trestů, neodpovídající míře společenské nebezpečnosti omilostněných skutků.

Pokračování článku

Seznam článků komentujících aktuální rozsudek soudu

Aktuálně.cz Soud udělal z Kordysových politické vězně drogové trestní totality. Případ ayahuasca Aktuálně.cz: Za prodej nápoje šamanů dostali manželé osm let vězení. Experti žádají změnu zákona Česká televize: Soud uložil manželům z Polska osmiletý trest za obchody s nápojem peruánských šamanů Seznam: Dostali 8 let za obchody s ayahuaskou. Její rizikovost je malá, říká Vobořil ČTK: VS […]

Pokračování článku

Rozhovor s adiktoložkou Vladěnou Sobasovou

Sdílíme rozhovor s adiktoložkou a ředitelkou Nadační fond pro výzkum psychedelik Vladěnou Sobasovou v DVTV. V rozhovoru zdůrazňuje, že ayahuasca je v české legislativě řazena na stejný seznam, jako např. heroin nebo pervitin, což nereflektuje její škodlivost.

Pokračování článku

Seznam nejnovějších článků o kauze

iDnes: Za šamanský elixír je v cele s vrahy. Až mě pustí, zulíbám zem, říká muž CNN Prima News: Psychedelika jako droga? Odborníci volají po změně zákona. Komplikuje nám to výzkum, říkají INFO.CZ: Kriminál za šamanské rituály s ayahuascou? Psychedelika nejsou tvrdé drogy. Je potřeba změnit legislativu, shodují se odborníci METRO: Psychedelika pomáhají při léčbě […]

Pokračování článku

Zpráva o obžalovaném – PhDr. Miroslava Czyžová

Z informací, které jsem získala o obžalovaném v průběhu našich setkání, se domnívám, že mohu konstatovat, že se jedná o člověka, jehož životní filozofie je postavena na potřebě pomoci potřebným lidem, nikoliv na vlastním prospěchu, zájmech, potřebě obohacovat se nebo poškozovat jiné osoby. Uvěznění je pro něj silně zátěžovou situací, a to zejména proto, že si uvědomuje a trápí ho dopad jeho uvěznění a celé kauzy na jeho osoby blízké, zejména manželku a dále i proto, že pro své přesvědčení a osobnostní nastavení není schopen akceptovat obvinění z trestné činnosti tak, jak je mu dáváno za vinu.

Pokračování článku

Celkové shrnutí a aktuální stav kauzy Kordysovi

Proto my všichni, kterým nejsou lhostejné osudy Karoliny a Jarka, naléhavě prosíme o pomoc oběma jmenovaným, prosíme Vás všechny v České republice, v Polsku i kdekoliv jinde ve světě, kdo si myslíte, že jste schopni po odborné stránce jakkoliv podpořit české vědce, lékaře a další odborníky, ale také politiky, umělce i další osobnosti. Každého, kdo je zorientován v problematice Ayahuasky či psychedelických látek, každého, komu není lhostejné, že Karolina a Jarek mají za svou projevenou lásku k lidem, dobro, nezištnou pomoc jiným vykonávat mnohaleté tresty mezi nejhoršími zločinci, ty všechny prosíme o vyjádření svých názorů na věc. Názorů, které by mohly přesvědčit soud, jak hluboce se mýlí ti, kdo tvrdí, jak je Ayahuasca nebezpečná, jak nebezpečnými zločinci jsou Jarek s Karolinou a jak krutý trest si oba zaslouží.

Pokračování článku

Jarosław Kordys – životopis

Přestože mnoha lidem pomohl zbavit se jejich závažných psychických potíží, závislostí i jiných zdravotních potíží, nikomu nikdy neublížil a na obranu Jarka i Karoliny se staví velké množství významných vědců, odborníků, lékařů, psychiatrů či psychologů, známých osobností, zástupců médií i tisíců obyčejných lidí, strážci zákona veřejně prezentují tyto dva mladé mírumilovné lidi jako nejhorší světové zločince všech dob, kdy se dokonce nezdráhají v souvislosti s nimi používat příměr s Hitlerem a jejich trestní proces s procesem Norimberským….

Pokračování článku

Vězení pro šamany z Moravy

Proč česká spravedlnost dělá z obyčejných lidí drogovou mafii. A kdy se to změní. Karolina, Jarosław a Piotr stanuli před českou justicí v roli organizované zločinecké skupiny obchodníků s drogami s hrozícím trestem v sazbě 10–18 let ve vězení, což je v českém zákoně i základní sazba za vraždu.

Přečíst článek 🔗