Martin Vopěnka, spisovatel, nakladatel, publicista, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Současný svět čelí mnoha výzvám a nebezpečím a odehrává se v něm mnoho zla. O to víc politováníhodné je, jestliže česká justice nemá na práci nic jiného než pronásledovat zjevně dobré lidi, navíc pro jejich snahu pomáhat ostatním. Jakkoliv je chybný samotný zákon, jsem přesvědčený, že konečné rozhodnutí je nakonec vždy na konkrétním člověku – totiž soudci. Dokud soudci nebudou skutečné osobnosti chápající zákonnost jako svou osobní a morální zodpovědnost, ale namísto toho použijí stávající paragrafy zákona k tomu, aby se ze své morální odpovědnosti vyvázali, bude naše soudnictví takové, jaké je. S tím se ovšem nelze smířit a je třeba napnout všechny síly v každém jednotlivém případu, aby spravedlnost sama nepáchala zlo.

Pokračování článku

Juliet Navratilová, průvodkyně a autorka knihy Myslet srdcem

Tato kauza nám dala příležitost podívat se na “nedorozumění”, pochopit ho a napravit, co jím bylo způsobeno – dát Kordysovým milost, změnit zákony ohledně psychedelických rostlin (kdo věří, že je ayahuasca návyková droga, měl by si zajít na ceremonii) a dát společnosti a expertům volnější ruce a více důvěry, aby nám tyto “medicíny” mohly pomáhat a léčit. Ayahuasca (obdoba naší lysohlávky) nás nezachrání, to musíme sami, ale má moc nás nastartovat.

Pokračování článku

Jiří Charvát – spisovatel, komik a moderátor

Pomozte psychedelikům do terapeutických klinik. Před změnou vědomí musíme změnit legislativu.

Pokračování článku

Radana Korená – předsedkyně Asociace českých filmových klubů

Od té doby jsem se s Ayahuascou setkala mnohokrát a vždy mi byla moudrou průvodkyní ve věcech, co jsem zrovna řešila ať už se to týkalo zdraví či třeba vztahů. A jednoznačně díky zkušenostem s ní se výrazně otevřela moje vnímavost, citlivost, laskavost a soucit. Proto pokud by to Jarkovi a Karolíně mohlo pomoci, mohu svůj příběh předat kdekoliv.

Pokračování článku

Laura Victoria Delgado – umělkyně

Jsem z Kolumbie, ale mám i české občanství. Tato země mě přivítala a nabídla mi vzdělání, za což jsem velmi vděčná. Vybudovala jsem zde rodinu. Jsem umělkyně a současně studuji doktorát v filozofii a historii přírodních věd na UK, zabývám se tématem blízkému rituálů a léčebných praktik s ayahuascou, protože od chvíle, co ji znám, mě zaujal její pozitivní vliv na život. Znám ji mnoho let a je mi ctí, že mám přátele z domorodých národů, kteří si tyto znalosti uchovali, aby je mohli sdílet se světem. Jako Kolumbijce mi přišlo neuvěřitelné a absurdní, že ayahuasca je v tolika zemích včetně České republiky nelegální. Pro mnoho našich domorodých národů je ayahuasca posvátným a léčivým přípravkem, který je užíván po tisíce let a byl zachován i přes všechny dobyvatelské represe.

Pokračování článku

Sting – zpěvák a hudebník

Nemyslím si, že psychedelika jsou odpovědí na světové problémy, ale mohly by být začátkem… Nikdy jsem neměl opravdový náboženský zážitek. Říkám to s jistou lítostí. Jistě jsem se této myšlence věnoval, ale ego ničící, ontologické prozření jsem prostě nezažil. Zbožnější duše, než jsem já, možná tuto sféru navštívily díky spojení s modlitbou, meditací, půstu nebo prožitku blízké smrti. Náboženská literatura je plná takových vizionářských tvrzení, a i když nemám důvod pochybovat o jejich pravdivosti, troufám si tvrdit, že takové zážitky jsou vzácné. Na každou svatou Terezii, Ezechiela nebo Williama Blakea připadají miliony lidí jako já, kteří nemají přímou zkušenost s transcendentnem, s věčností, s nezměrným tajemstvím, jež je základem všech náboženských myšlenek. Leč psychedelický prožitek s ayahuascou mě k tomu přiblížil. Přiblížil mě k něčemu obrovskému, hlubokému a smrtelně vážnému. Ten pocit propojení byl ohromující. Je to jako vznášet se v plujícím bezbřehém oceánu pocitů, který nedokážu popsat, jen snad slovem láska.

Pokračování článku

Toman R. Equilibre – rapper, pohybový umělec

Realita, že si někdo dokáže Ayauascu splést s návykovou látkou a nebezpečnou drogou první třídy, mi příjde téměř až úsměvná. Tuto rostlinu prakticky nelze užívat pro rekreační účely, protože lidé kvůli velmi náročným procesům, které Ayauasca přináší, musí často sami sebe přemlouvat, aby ji vůbec užili, a mají strach z toho, že budou konfrontování sami se sebou skrze učení této rostliny, natož aby ji popíjeli jen tak. Tedy namísto marné, nekonečné snahy bojovat proti rostlinám a látkám, které pomáhají milionům lidí po celém světě, by se stát měl od bezvýznamného, ba až škody tvořícího nahánění facilitátorů ceremonií, raději přesunout směrem ke vzdělávání, osvětě a vytvoření bezpečného zázemí pro terapeutickou a léčebnou práxi s těmito entheogeny jako je právě Ayauasca.

Pokračování článku

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. – vedoucí Katedry religionistiky UK

Orgány jsou v pokušení převádět nábožensky motivované skutky na to, co je jim bližší a pochopitel­nější. Tak i v případě Kordysových orgány činné v trestním řízení předpokládaly, že šaman, jeho pomocnice a jejich přítel tvořili organizovanou skupinu, která provozovala nelegální obchod s psychotropní látkou se záměrem „získat co největší majetkový prospěch“. I s minimální znalostí postmoderní náboženské scény je ale tento předpoklad ovšem krajně nepravděpodobný: současní šamané bývají (stejně jako to uvedl o sobě Jarosław) lidé, kteří v důsledku šamanského rituálu prožili zásadní změnu své náboženské a hodnotové orientace a kteří se rozhodli poskytovat stejnou službu i dalším zájemcům.

Pokračování článku

Viliam Poltikovič – režisér, scenárista a spisovatel

S ayahuascou jsem se blíže seznámil v Peru, kde je považována za „národní poklad“. V Amazonii je od nepaměti používána pro léčení a osobní rozvoj. Odborníci západního světa si cení i její výrazný účinek v léčení závislosti na tvrdých drogách a léčení těžkých traumat – například strach ze smrti u závažně nemocných a traumat válečných veteránů, na které běžná terapie nestačí. Vše je doloženo odbornými studiemi. Ti, kteří ayahuascu odsuzují, by ji sami měli vyzkoušet…

Pokračování článku

Tomáš Vorel – režisér, scenárista a herec

To je hrůza, to je středověk, co se tady děje!? Já myslel, že psychedelické rostliny jsou v civilizovaném světě už povolené a k léčebným účelům běžně užívané? A tady v Čechách děláme nové hony na čarodejnice? A vůbec mám děs z toho, co se v naší zemi za poslední roky děje. Jakoby nějaká síla nad námi chtěla převzít naše životy prod totalitní globální kontrolu…

Pokračování článku

Mikuláš Peksa – Europoslanec – Piráti

Ayahuasca = vězení? Ayahuasca je nápoj, který má potenciál stát se lékem proti závislosti, depresi nebo posttraumatickému syndromu. Výzkumy odhalující její potenciál se odehrávají už více než 20 let, ale většina světa stále neumožňuje ani klinické využití. Ayahuasca je potom zcela legální například v Brazílii, Mexiku, Peru a Kolumbii. V Česku je ale nelegální. Potrestání […]

Pokračování článku

Stanovisko k osobě Jaroslaw Kordys

Generální konzul Polské republiky v České republice Izabella Wollejko-Chwastowicz.

Pokračování článku