Celkové shrnutí a aktuální stav kauzy Kordysovi

Proto my všichni, kterým nejsou lhostejné osudy Karoliny a Jarka, naléhavě prosíme o pomoc oběma jmenovaným, prosíme Vás všechny v České republice, v Polsku i kdekoliv jinde ve světě, kdo si myslíte, že jste schopni po odborné stránce jakkoliv podpořit české vědce, lékaře a další odborníky, ale také politiky, umělce i další osobnosti. Každého, kdo je zorientován v problematice Ayahuasky či psychedelických látek, každého, komu není lhostejné, že Karolina a Jarek mají za svou projevenou lásku k lidem, dobro, nezištnou pomoc jiným vykonávat mnohaleté tresty mezi nejhoršími zločinci, ty všechny prosíme o vyjádření svých názorů na věc. Názorů, které by mohly přesvědčit soud, jak hluboce se mýlí ti, kdo tvrdí, jak je Ayahuasca nebezpečná, jak nebezpečnými zločinci jsou Jarek s Karolinou a jak krutý trest si oba zaslouží.

Pokračování článku

Prohlášení CZEPS ke kauze ayahuasca

Záměrem našeho prohlášení není napadat rozhodnutí soudu, nýbrž vyzvat odborníky a relevantní osoby zainteresované a kompetentní v tvorbě legislativního systému, aby případ brali na zřetel a okolnosti ovlivňující míru (ne)závažnosti činu adekvátně reflektovali , a to úpravou příslušných právních předpisů souvisejících s hodnocením tohoto typu trestných činů. Současně však apelujeme na orgány činné v trestním řízení, aby skutkový stav této trestní věci zhodnotily s přihlédnutím k doporučením uvedeným v těchto prohlášeních, jakož i prohlášeních dalších odborníků. Jako odborná společnost zabývající se problematikou psychedelik nemůžeme předmětné rozhodnutí soudu označit za spravedlivé a legitimní.

Pokračování článku

Web www.kauza-ayahuasca.cz spuštěn

Karolina a Jaroslaw Kordys organizovali ceremonie, kde drželi prostor, aby prostřednictvím změněných stavů vědomí mohlo docházet k léčení duševních i fyzických neduhů. Během několika let se jich zúčastnily stovky lidí. Vyléčení ze závislosti, zvýšení kvality života, poznání sebehodnoty a další svědectví účastníků vypovídají o zcela nulové společenské škodlivosti.

Pokračování článku