Laura Victoria Delgado – umělkyně

Jsem z Kolumbie, ale mám i české občanství. Tato země mě přivítala a nabídla mi vzdělání, za což jsem velmi vděčná. Vybudovala jsem zde rodinu. Jsem umělkyně a současně studuji doktorát v filozofii a historii přírodních věd na UK, zabývám se tématem blízkému rituálů a léčebných praktik s ayahuascou, protože od chvíle, co ji znám, mě zaujal její pozitivní vliv na život. Znám ji mnoho let a je mi ctí, že mám přátele z domorodých národů, kteří si tyto znalosti uchovali, aby je mohli sdílet se světem. Jako Kolumbijce mi přišlo neuvěřitelné a absurdní, že ayahuasca je v tolika zemích včetně České republiky nelegální. Pro mnoho našich domorodých národů je ayahuasca posvátným a léčivým přípravkem, který je užíván po tisíce let a byl zachován i přes všechny dobyvatelské represe. Naše domorodé národy a jejich lékařské znalosti (a jejich znalosti obecně) byly po mnoho let podceňovány a marginalizovány převládajícími znalostmi a přijímány těmi nejmocnějšími – a ještě docela jsou bohužel. Ale v posledních 20 letech s apokalyptickým vyprávěním naší doby – ničení přírody a klimatická změna – se mnoho lidí v latinskoamerických zemích a ve zbytku světa obrátilo, aby se podívalo na znalosti domorodých obyvatel, aby se pokusili pochopit, učit se a obhájit je. Domorodí obyvatelé dosáhli celosvětové podpory, aby se vyhnuli jejich vyhynutí a navázali vztahy, které nejsou pouze vykořisťovatelské. Otevřeli a nabídli mnoho ze svých těžce získaných znalostí a v mnoha latinskoamerických zemích již existuje mnoho iniciativ v oblasti zdravotnické spolupráce mezi domorodými a nedomorodými obyvateli. Znám lékaře a psychology, kteří strávili měsíce učením se o domorodé medicíně, stavěním mostů vzájemné pomoci a dokonce existují terapeutická centra třeba proti závislostem, jako je známé Takiwasi v Peru. V blízkosti velkých měst jsou také domorodí lékaři, kteří pravidelně pořádají obřady. Ayahuaskové rituály se za posledních 20 let mezi nepůvodním obyvatelstvem rozmnožily, i když se jich někteří obávají, a získali tak velký respekt k populaci různých skupin sociální, ekonomické a profesní. Protože tisíce let domorodých znalostí konzervativní západní vědě nestačí a neprokazují „objektivní“ výsledky, rozmnožily se po celém světě tisíce studií se všemi možnými racionálními a technickými nástroji, které prokazují a indikují terapeutické účinky a blahodárný potenciál ayahuascy. Vzhledem k tomuto scénáři je pro ty, kteří ayahuascu znají, ať už přímo nebo díky všemu, co o ní již bylo vědecky potvrzeno, prostě absurdní, aby byly takové tvrdé tresty uplatňovány, což je případ těchto polských občanů, a jedná se zjevně o velkou nespravedlnost.