Martin Vopěnka, spisovatel, nakladatel, publicista, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Současný svět čelí mnoha výzvám a nebezpečím a odehrává se v něm mnoho zla. O to víc politováníhodné je, jestliže česká justice nemá na práci nic jiného než pronásledovat zjevně dobré lidi, navíc pro jejich snahu pomáhat ostatním. Jakkoliv je chybný samotný zákon, jsem přesvědčený, že konečné rozhodnutí je nakonec vždy na konkrétním člověku – totiž soudci. Dokud soudci nebudou skutečné osobnosti chápající zákonnost jako svou osobní a morální zodpovědnost, ale namísto toho použijí stávající paragrafy zákona k tomu, aby se ze své morální odpovědnosti vyvázali, bude naše soudnictví takové, jaké je. S tím se ovšem nelze smířit a je třeba napnout všechny síly v každém jednotlivém případu, aby spravedlnost sama nepáchala zlo.