Sting – zpěvák a hudebník

Nemyslím si, že psychedelika jsou odpovědí na světové problémy, ale mohly by být začátkem… Nikdy jsem neměl opravdový náboženský zážitek. Říkám to s jistou lítostí. Jistě jsem se této myšlence věnoval, ale ego ničící, ontologické prozření jsem prostě nezažil. Zbožnější duše, než jsem já, možná tuto sféru navštívily díky spojení s modlitbou, meditací, půstu nebo prožitku blízké smrti. Náboženská literatura je plná takových vizionářských tvrzení, a i když nemám důvod pochybovat o jejich pravdivosti, troufám si tvrdit, že takové zážitky jsou vzácné. Na každou svatou Terezii, Ezechiela nebo Williama Blakea připadají miliony lidí jako já, kteří nemají přímou zkušenost s transcendentnem, s věčností, s nezměrným tajemstvím, jež je základem všech náboženských myšlenek.

Leč psychedelický prožitek s ayahuascou mě k tomu přiblížil. Přiblížil mě k něčemu obrovskému, hlubokému a smrtelně vážnému. Ten pocit propojení byl ohromující. Je to jako vznášet se v plujícím bezbřehém oceánu pocitů, který nedokážu popsat, jen snad slovem láska. Jenže před tímto zážitkem bych slovo láska použil pro oddělení toho, co miluji, od všeho, co nemiluji – my a oni, hrdinové a padouši, přítel a nepřítel, vše v životě oddělené a odlišné jako opevněná města nebo pevnosti na vrcholcích kopců žárlivě střežící své zásoby oddělenosti. Tam to bylo jinak, vše zaplaveno touto přílivovou vlnou energie, která uzemňuje oblohu až k zemi, takže každá částečka hmoty ve mně a kolem mě pulzuje významem. Vše kolem mě se zdá být ve stavu milosti a věčnosti. A nejpodivnější na tom všem je, že takové velkolepé filozofování se v tomto kontextu zdá být naprosto na místě, jako by velkolepé vize otevřely bránu do jiného světa opravdových kosmických možností.

– Sting

Citáty z dokumentárního filmu „Have a Good Trip“ a jeho autobiografické knihy Broken Music (str. 14 a 46)