Web www.kauza-ayahuasca.cz spuštěn

Ayahuasca je celosvětově rozšířený fenomén. Královna rostlin Amazonie, liána z rodu Banisteriopsis, je základem nápoje, do nějž mohou, ale nemusí, být přidávány další rostliny. Některé mohou obsahovat Dimethyltriptamin (DMT). Ayahuasca byla a je předmětem řady vědeckých studií, které naznačují, že dokáže léčit závislosti, psychické poruchy i jiné nemoci, rozvíjí prosociální chování, empatii, kognitivní flexibilitu, kreativitu, osobnostní faktory jako otevřenost, hodnotovou orientaci, vztah k přírodě apod. Neexistují důkazy o tom, že by požívání takového nápoje způsobovalo závislosti. Přesto v ČR (i v řadě dalších států) je DMT zařazena na vládních seznamech návykových látek. Objevuje se však stále více hlasů odborníků, dle kterých je zákonná, především trestní, regulace v ČR v tomto směru zastaralá a nerespektuje aktuální poznatky o pozitivech této látky a naopak o její prakticky nulové škodlivosti.

Koncem ledna 2022 vyvolal značnou pozornost odborné i široké veřejnosti rozsudek Krajského soudu v Ostravě týkající se údajné trestné činnosti tří mladých lidí, polských státních občanů, z nichž dva – Jaroslaw a Karolina Kordysovi – se měli v souvislosti s pořádáním ceremonií s Ayahuascou dopustit zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Cílem těchto stránek není polemika o tom, zda soud nashromáždil dostatek důkazů o vině Jarka a Karoliny, zda tito mladí lidé skutečně podávali účastníkům svých ceremonií zakázanou látku či zda soud měl oba zprostit obžaloby pro nedostatek důkazů a uvěřit verzi, že na ceremoniích žádné zakázané látky podávané nebyly.

Aniž bychom chtěli rozhodnutí soudu přijmout či proti němu brojit, na těchto stránkách chceme publikovat názory a stanoviska zejména odborné veřejnosti na to, zda Ayahuasca s DMT je opravdu drogou, která si „zaslouží“ být uvedena na seznamu návykových látek, a to dokonce na srovnatelné úrovni např. s heroinem, pervitinem či kokainem. Chceme diskutovat o tom, zda je Ayahuasca obsahující DMT životu nebezpečná či zdraví škodlivá nebo zda naopak má léčebný potenciál. Zda způsobuje závislosti či naopak tyto léčí. Chceme zjistit, jak vnímají prospěšnost či škodlivost Ayahuascy odborníci, zda tomu odpovídají uložené mimořádně přísné tresty. A to i v případě, pokud by se Jarek a Karolina trestné činnosti skutečně dopustili.

Vedle názorů vědců, lékařů, chemiků, antropologů, vysokoškolských profesorů a jiných odborníků chceme uvádět informace o tom, kdo vlastně jsou odsouzení Jarek, Karolina a Piotr. Pokusíme se zjišťovat názory osobností, které měly možnost Jarka a Karolinu poznat. Chceme Vám přiblížit názory médií, týkající se kauzy Kordysových. A rádi bychom zveřejnili rovněž zkušenosti přímých účastníků ceremonií. Na našich stránkách najdete bližší informace o Ayahuasce i o možných změnách v české legislativě.

Budeme rádi, pokud nám své názory, příspěvky a podněty zašlete na mailovou adresu:

info@kauza-ayahuasca.cz