Prezident republiky udělil milosti

23. listopadu 2022

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl vyhovět třem žadatelům o milost.

Prezident republiky prominul omilostněným manželům nevykonané zbytky nepodmíněných trestů odnětí svobody, tresty vyhoštění z území České republiky na dobu neurčitou a tresty propadnutí věci. Třetímu omilostněnému prominul podmíněný trest odnětí svobody a trest vyhoštění z území České republiky na dobu 3 let. Uvedené tresty byly všem omilostněným uloženy za spáchání trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Prezident republiky vzal při svém rozhodnutí v úvahu především nepřiměřenou výši trestů, neodpovídající míře společenské nebezpečnosti omilostněných skutků.

Přihlédl rovněž k řadě doporučení od různých osobností včetně bývalého prezidenta Polské republiky Aleksandera Kwaśniewského, Národního koordinátora pro protidrogovou politiku, Generální konzulky Polské republiky, starostky obce z místa posledního bydliště odsouzených manželů, MUDr. Pavla Béma a dalších. U omilostněného muže, který část trestu již vykonal, je přiloženo kladné hodnocení z výkonu trestu, u omilostněné ženy je přiloženo kladné hodnocení příslušné Probační a mediační služby a jejího současného zaměstnavatele.

Podnět k posouzení žádosti o milost byl panu prezidentovi předložen ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem, Ph.D.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

Zdroj: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-udelil-milosti-16706#from-list