Jarosław Kordys – životopis

Jarosław Arkadiusz Kordys

nar. 14.6.1984

Bytem Heřmanice u Oder č. 1

t.č. Vazební věznice Ostrava

Životopis

Jarosław byl fascinován hudbou už od dětství. Postupně jej začala zajímat především terapeutická hudba. Po ukončení univerzitních studií absolvoval cyklus hudebnicích kurzů v oblasti rehabilitační práce se zvukem. Vedl relaxačně-meditační kroužky ve studiích jógy v Polsku, vzdělával se v oblasti rozvoje zdravého způsobu života, zlepšování duševního i fyzického zdraví člověka. V letech 2014 – 2015 studoval meditační techniky a práci s vědomím mezi nepálskými mnichy, kdy řadu měsíců bydlel v budhistickém klášteře Benchen Monastery v Káthmándú. V roce 2012 se setkal s rostlinou ayahuasca a kvůli touze po jejím pochopení a hlubším poznání několikrát absolvoval pobyty v Peru. Stal se učněm šamanů tradice Kechua a indiánských kmenů Shipibo Conibo, Inkan Kena a Kero. Učil se práce s ayahuascou, rostlinnými dietami „maestras plantas“ (např. Noya, Rao, Tantirao, Ajo Sacha, Chuchuhuasi, Bobinsana). Absolvoval šamanské diety u věhlasných mistrů, např. Don Enrique Lopez, Herbert Quinteros, Don Jose Camposa, Diego Palma, Tito La Rosa a od maestry Rosalie Pinedo Vasquez obdržel jméno Metsa Yoi. Studoval hudbu místních kmenů, ale také například práci s šamanskými flétnami Hemisphere.

Vydal několik hudebních alb s mantrou a s šamanskou hudbou Cura Sana. Tyto skladby lze nalézt rovněž na několika internetových stránkách.

Jarosław Kordys se spolu s manželkou Karolinou intenzivně věnoval rovněž charitativní činnosti. Spolupracovali s řadou dobročinných organizací, veškeré příjmy ze svých vystoupení na hudebních festivalech věnovali na dobročinné účely, zejména ve prospěch nemocných dětí. Organizovali také řadu finančních sbírek pro zvířecí útulky a opuštěná zvířata. Jako šéfredaktor internetové televize „Nadziemna TV“ vedl nespočet seminářů a přednášek, organizoval vzdělávací reportáže. Hlavním tématem jeho práce bylo lidské zdraví, zdravý životní styl, ochrana přírody a boj s drogami.

Spolu s manželkou organizovali řadu workshopů zaměřených na problematiku zdravého životního stylu, např. ceremonie kakao, rappe, indiánské sauny apod. Díky mnoha zkušenostem s prací amazonských šamanů vypracoval vlastní unikátní metodu organizování ceremonií. V průběhu těchto ceremonií využíval své znalosti o zdravotních a relaxačních účincích hudby a šamanských hudebních nástrojů, Rappe i mnoha léčivých amazonských bylin, správného způsobu dýchání i působení přírody. Část těchto ceremonií byla spojena také s užíváním bájného nápoje liány Banisteriopsis Caapi – Ayahuascy. Specifikem těchto ceremonií byla schopnost vyvolat u jejich účastníků léčivé účinky bez nutnosti požívání zakázaných látek. Jarek je přesvědčen o tom, že jeho metoda je zcela unikátní a naprosto bezpečná. Přesto se potýká s absolutním nepochopením policie i soudů, které naprosto odmítají jeho verzi o tom, že Ayahuascu lze úspěšně aplikovat i bez obsahu Dimethyltryptaminu.

Přestože mnoha lidem pomohl zbavit se jejich závažných psychických potíží, závislostí i jiných zdravotních potíží, nikomu nikdy neublížil a na obranu Jarka i Karoliny se staví velké množství významných vědců, odborníků, lékařů, psychiatrů či psychologů, známých osobností, zástupců médií i tisíců obyčejných lidí, strážci zákona veřejně prezentují tyto dva mladé mírumilovné lidi jako nejhorší světové zločince všech dob, kdy se dokonce nezdráhají v souvislosti s nimi používat příměr s Hitlerem a jejich trestní proces s procesem Norimberským…. A tak rozsudkem Krajského soudu v Ostravě z ledna 2022 byl Jarek uznán vinným spácháním zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy a byl mu uložen trest nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 8,5 roku se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Dále mu byl uložen trest propadnutí jeho domu v Heřmanicích u Oder. Manželce Karolině byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 5,5 roku a oběma byl uložen trest vyhoštění.