doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. – vedoucí Katedry religionistiky UK

Polští šamané a ayahuasca

Zdeněk Vojtíšek, 2. 7. 2022

Potřebu změny české legislativy v oblasti omamných a psychotropních látek zintenzivnil případ polských šamanů, odsouzených Krajským soudem v Ostravě 28. ledna 2022. Případu se hojně věnovala česká média a některá z nich byla k rozsudku velmi kritická (asi nejvíce týdeník Respekt[1]), zřetelně kriticky k současné legislativě se vyjádřil i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ve zvláštním prohlášení i v televizi DVTV[2]) a odsouzené podporuje internetová prezentace společného projektu České psychedelické společnosti a spolku Asaya. Koordinátorem projektu a jedním z jednatelů spolku Asaya je režisér Filip Záruba.

Z veřejně dostupných informací vyplývá, že polští občané Jarosław Arkadiusz Kordys (1981) a Karolina Kordysová (1990) se od roku 2015 věnovali šamanismu; Jarosław jako šaman Metsa Yoi pořádal rituály s psychotropní látkou ayhuascou a jeho manželka Karolina mu při rituálech asistovala. Podobný rituál s ayahuascou zažil Jarosław v Polsku roku 2012, a v důsledku toho se sám stal šamanem.[3] Jak vypověděla Karolina Kordysová, „tyto ceremonie a rituály měly sloužit ke zlepšení psychického stavu účastníků, ukázat jim, jak lépe žít a propojit se s přírodou“.[4] Podle krajského soudu uspořádali Kordysovi nejméně 90 rituálů.[5]

Šamanskou službu inzerovali manželé Kordysovi v polské internetové prezentaci, dnes již nedostupné. Ayahuascu si Jarosław Kordys nechával posílat z Peru. Ve své výpovědi ovšem uvedl, že při rituálech byly dva typy ayahuascy: svým klientům podával tu, která neobsahovala psychotropní látku DMT; ayahuasca s DMT byla údajně pouze pro něj samotného.[6] Kvůli tomu, že polská legislativa zakazuje oba typy ayahuascy,[7] konaly se šamanské rituály od roku 2018 na území Česka – v domě ve slezské obci Heřmanice u Oder, který spolu s Jarosławem Kordysem vlastní i řidič kamionu Piotr Krzysztof Kanawka (*1983), také občan Polska.

V tomto domě v Heřmanicích proběhl 15. října 2020 policejní zásah, při němž se našla ayahuasca, obsahující DMT, tedy látku, která je na seznamu zakázaných látek.[8] Po zásahu strávila Karolina Kordysová pět měsíců ve vazbě, její manžel Jarosław je ve vazbě dosud. Prvoinstanční soud v Ostravě je letos v lednu odsoudil k trestu odnětí svobody v délce 8,5 roku (Jarosław), resp. 5,5 roku (Karolina) za „zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dílem dokonaný[9] … dílem nedokonaný ve stadiu pokusu“. Piotr Kanawka byl jako ten, kdo napomáhal trestnému činu, odsouzen na jeden a půl roku odnětí svobody s podmíněným odkladem v délce tří let. Všem má navíc propadnout majetek a mají být vyhoštěni z Česka.

Trest pro polské šamany se zdá být nepřiměřeně tvrdý. Příčiny vynesení takového rozsudku mohou být dvě. Jednak soud velmi striktně vyložil český zákon, který nerozlišuje omamné a psychotropní látky podle míry nebezpečí závislosti ani podle společenské nebezpečnosti. V případě DMT jsou obě tato nebezpečí ovšem podle odborníků (například podle Vobořilova prohlášení) minimální či vůbec nejsou. A druhou příčinou přísného rozsudku může být podcenění náboženských motivů údajných pachatelů ze strany orgánů činných v trestním řízení. Jak je známo z případů z ciziny (bohužel i tragických[10]), tyto orgány jsou v pokušení převádět nábožensky motivované skutky na to, co je jim bližší a pochopitel­nější. Tak i v případě Kordysových orgány činné v trestním řízení předpokládaly, že šaman, jeho pomocnice a jejich přítel tvořili organizovanou skupinu, která provozovala nelegální obchod s psychotropní látkou se záměrem „získat co největší majetkový prospěch“.[11] I s minimální znalostí postmoderní náboženské scény je ale tento předpoklad ovšem krajně nepravděpodobný: současní šamané bývají (stejně jako to uvedl o sobě Jarosław) lidé, kteří v důsledku šamanského rituálu prožili zásadní změnu své náboženské a hodnotové orientace a kteří se rozhodli poskytovat stejnou službu i dalším zájemcům. Celou škálu motivačních podnětů každého z nich těžko můžeme odhalit, ale altruistická snaha pomoci jiným podobným způsobem, jako bylo pomoženo jim, mezi nimi rozhodně není vzácná. Podle zkušeností spíše naopak. Ostatně, pozitivní důsledky psychických změn pod vlivem DMT jsou obecně známy (a uvádí je také i Vobořil).[12]

Za ayahuascou jezdí čeští duchovní hledači již více než 20 let do jihoamerických zemí, v nichž je její distribuce legální. Je velmi pravděpodobné, že ayahuascu poskytují v Česku i jiní šamané, než byli Kordysovi. A také církev Santo Daime, která pití ayahuascy zabudovala do křesťanského rámce, má údajně pobočku v Praze již několik let. Psychedelická spiritualita je u nás už nezpochybnitelnou částí současné náboženské scény a zdá se být mimořádně populární. Kordysovi k ní také patřili, byť patrně měli velkou většinu polských klientů.

Jejich případ a jiné nedávné trestní kauzy[13] způsobily iniciativu ke změně zákona. Prosazovat ji chce i Jindřich Vobořil volá po ní i petice odborníků na závislosti a na léčbu lidí se závislostmi. Pokud by tato změna přinesla dekriminalizaci látky DMT v případech náboženského či jinak terapeutického užití ayahuascy, mohla by vyjít z ilegality církev Santo Daime a ti šamané, kteří ayahuascu používají, by se mohli přestat obávat trestního postihu. Pak by ale také bylo žádoucí určit, jaká je odpovědnost představitelů církve či šamanů za kvalitu látky, kterou poskytují účastníkům bohoslužeb a klientům. Neměla by být zapomenuta událost z roku 2001, kdy šaman Petr Chobot pořádal v Praze výcvik lucidního snění, podpořený nápojem z peruánských bylin. Asi hodinu po vypití nápoje začalo 32 účastníků jevit známky otravy a muselo být hospitalizováno (někteří byli ve vážném stavu), protože – jak se ukázalo – nápoj obsahoval také atropin a skopolamin. Nebezpečí, že současná ohromná popularita ayahuascy způsobí, že ve společenském „šeru“ a trestní nejistotě bude někdo další zacházet ve jménu tohoto nápoje s klienty či účastníky bohoslužeb neodpovědně, je možná závažnější než všechno, čeho se Kordysovi dopustili.

Poznámky:

[1] SVOBODOVÁ, Ivana, Vězení pro šamany z Moravy, Respekt 33 (8), 21.–27. 2. 2022, str. 13–20.

[2] ROZSYPAL, Michael, Vobořil: Jsme zemí s nejvyšším počtem užívání u dětí. Protidrogová politika stagnuje, DVTV, 21. 4. 2022, od 22. minuty.

[3] Rozsudek jménem republiky, str. 25.

[4] Tamtéž, str. 17.

[5] Tamtéž, str. 3–4.

[6] Tamtéž, str. 20.

[7] Tamtéž, str. 21.

[8] Látka DMT je uvedena v příloze č. 4 Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

[9] Podle § 283 „Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy“ trestního zákoníku 40/2009 Sb.

[10] Typický je postoj Federální vyšetřovací služby (FBI) k davidiánům roku 1993. Viz např. Davidiáni před 25 lety: účel zachován, úkol splněn.

[11] Rozsudek jménem republiky, str. 2.

[12] Ponecháváme stranou otázku, zda účastníci rituálů šamana Kordyse požili ayahuascu s DMT, anebo bez DMT.

[13] Prezentace Kauza ayahuasca jmenuje jako „veřejně známé“ případy „Dušana Dvořáka, Roberta Veverky a magazínu Legalizace, rodiny Koláčných, manželů Kordysových, Lukáše Chudého a další podobné kauzy“.

Zdroj: https://info.dingir.cz/2022/07/polsti-samane-a-ayahuasca/