Jindřich Vobořil – Prohlášení k rozsudku v „kauze ayahuasca“

Prohlášení k rozsudku v „kauze ayahuasca“. Zastaralá legislativa v oblasti návykových látek vyžaduje změnu!

Brno, 1. února 2022

Již po několikáté si Think tank racionální politiky závislostí dovoluje upozornit Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky na problematickou legislativu v oblasti nelegálních drog. Jsme přesvědčení, že jsou ukládány extrémně přísné tresty za skutky, které jsou často bagatelní, nebo ne příliš společensky nebezpečné. Takový postup z pohledu ochrany veřejného zdraví nebo bezpečnosti občanů (tzv. public safety) nedává smysl.

Dne 28. 1. 2022, jak informují mnohá česká média, vynesl ostravský krajský soud rozsudek v případu pořádání šamanských rituálů, během níž byl podáván psychotropní nápoj ayahuasca, připravovaný z jihoamerických lián. Dva organizátoři seancí dostali nepodmíněné tresty v délce 8,5 a 5,5 roku, třetí obžalovaný vyvázl s podmínkou.

Přesto, že jsme si vědomi, že ayahuasca obsahuje účinnou látku dimethyltriptamin (DMT), která je zařazena na seznam návykových látek, a tudíž je nakládání s ní nezákonné, výše trestu rozhodně neodpovídá společenské nebezpečnosti činu. DMT je látka řazená mezi tzv. klasická psychedelika, na rozdíl od alkoholu nebo opiátů nevyvolává fyzickou závislost. Klasická psychedelika jsou zkoumána a stále více využívána v kombinaci s psychoterapií při léčbě úzkostných a depresivních, psychosomatických a sexuálních poruch, psychotických onemocnění či poruch osobnosti. V terapii jsou považována za účinný nástroj, který umožňuje náhled a změnu problémových vzorců chování, přístup k nevědomému materiálu či pozitivní změnu osobnosti a hodnotového systému. Psychedelika nejsou drogou dealerů a gangů, nejsou spojena s kriminogenními riziky nebo riziky závislosti jako alkohol nebo heroin.

Tento a podobné rozsudky považujeme za důsledek nesprávného nastavení zákonné regulace, a především trestní regulace týkající se návykových látek v ČR, která nehodnotí obecnou a společenskou nebezpečnost jednotlivých látek. V důsledku této úpravy pak dochází k situacím, kdy jsou delikty v této oblasti trestány často přísněji než násilné trestné činy nebo zneužívání dětí. Obdobně přísné jsou i nedávné rozsudky v kauzách spojených s konopím, jak jsme na to upozornili 8. 11. 2021 v případě Roberta Veverky a časopisu Legalizace. Proto se domníváme, že jediným řešením je změna legislativy, která by zohledňovala skutečnou nikoli domnělou nebezpečnost jednotlivých návykových látek.

Na závěr chci zdůraznit, že ve výše zmíněné kauze nejsme nijak angažováni, o případu jsme se dozvěděli z médií a s aktéry tohoto případu jsme se nekontaktovali a neznáme se.

Jindřich Vobořil

Převzato z: https://www.politika-zavislosti.cz/blog/2022/02/07/prohlaseni-k-rozsudku-v-kauze-ayahuasca-zastarala-legislativa-v-oblasti-navykovych-latek-vyzaduje-zmenu/