Mgr. Zuzana Postránecká

Je těžké si připustit, že v zemi, která se ráda chlubí tím, že její drogová politika je racionální, může dostat člověk za ayahuaskové rituály 8,5 let nepodmíněně. V době, kdy celý svět, včetně České republiky, s nadšením znouobjevuje fenomenální potenciál klasických psychedelických látek (mezi něž se účinná látka DMT v nápoji ayahuaska řadí) nejen v léčbě duševních poruch, ale i v osobním rozvoji. Kdy výzkum přichází s poznatky, že ani rekreační užívání těchto látek nevede k rozvoji psychickych poruch či negativnim zdravotním, natožpak sociálním konsekvencím. V národní strategii protidrogové politiky 2019-2027 se píše, že „Realistická národní politika a aktivity v ní realizované jsou založeny na analýze současné situace, identifikovaných problémech, potřebách a prioritách, tedy na důkazní bázi,
nikoli na předpokladech a domněnkách.“ A přesto jsou vědecké důkazy o léčebném potenciálu DMT v této kauze ignorovány. A presto může člověk, který v rámci ceremonií používal látku, která je po tisíciletí používaná k mnoha účelům, včetně léčebných, který nikomu neublížil, dostat více let za mřížemi, než někdo, kdo sexuálně zneužije dítě… Není již dále možné vymlouvat se na padesát let staré mezinárodní úmluvy. Ve světle nových informací, které se překotným tempem hromadí, již můžeme zodpovědně říci, že nejsou aktuální. A rozumná země, kterou si myslím, že ČR je, by se této skutečnosti měla postavit čelem a vymyslet svůj vlastní funkční systém racionální drogové politiky, který specifika psychedelických látek zohledňuje.

Tak hodně štěstí,

Mgr. Zuzana Postránecká

– přednášející v předmětu Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie na 3. Lékařské fakultě UK.

– koordinátorka klinického výzkumu Compass Pathways (psilocybin v léčbě farmakorezistentni deprese) a PSIKET001 (psilocybin versus ketamin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi) v letech 2019-2022

– hlavní autorka recenzovaného článku Psychedelic therapy in the Czech Republic: A theoretical concept or a realistic goal?