MUDr. Ivana Wurstová

Nejsem odborník v oblasti trestního práva, chci zde přispět popisem vlastní zkušeností ke změně náhledu veřejnosti na potenciál jedné z nejmocnějších bylin, které příroda lidem poskytuje k jejich léčení.

V roce 2014 jsem navštívila léčebné centrum Takiwasi, ve městě Tarapoto v Peru. Cílem bylo absolvování workshopu pro odbornou veřejnost, tedy lékaře a psychology. Seznámení se s konceptem léčby drogově závislých formou propojení domorodé medicíny s postupy konvenční západní medicíny.

Centrum bylo založeno v roce 1992 francouzským lékařem Jacquesem Mabitem který původně přicestoval s organizací Lékaři bez hranic. Je hlavním lékařem a odborným garantem centra, které bylo oficiálně zbudováno a je podporováno peruánskou a francouzskou vládou.

Terapie je vedena za účelem detoxikace těla klienta rostlinnými výtažky a psychologická práce navazuje na prožitky klientů při řízených terapeutických sezeních s využitím tzv. mistrovských bylin, kam spadá tabák a ayahuasca. Ayahusca, o které zde je řeč, je připravována podle prastarých receptur přímo místními léčiteli. Podávání této látky pod dohledem lékařů centra je základním kamenem práce s drogově závislými klienty. Není tedy již z principu možné podávat látku, na kterou by vznikala závislost. Naopak, prostřednictvím účinků této látky mají možnost klienti nahlédnout na celý svůj proces, který ke drogové závislosti vedl, pochopit jej, integrovat a ze závislosti se vyvázat. Celý koncept léčby umožňuje fyzické, duševní i duchovní léčení. Velmi stručně popsáno, proces odvykání zde probíhá v období 9-12 měsíců.

Léčba zde má proti jiným způsobům odvykání vysokou úspěšnost – až 70 %. Léčebné centrum Takiwasi je známo lékaři z celého světa a přispívá k mezinárodnímu uznání domorodé amazonské medicíny jako kulturního dědictví Peru. Za svého působení bylo zavzato do více než 60 výzkumných mezinárodních projektů, pracují zde terapeuti i vědečtí odborníci z celého světa na vysoké akademické úrovni. Výsledky jejich práce jsou veřejně dostupné, podporované mezinárodními organizacemi a vládou.

MUDr. Ivana Wurstová – neurologie a rehabilitační medicína, psychosomatika, akupunktura