Martin Vopěnka, spisovatel, nakladatel, publicista, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Současný svět čelí mnoha výzvám a nebezpečím a odehrává se v něm mnoho zla. O to víc politováníhodné je, jestliže česká justice nemá na práci nic jiného než pronásledovat zjevně dobré lidi, navíc pro jejich snahu pomáhat ostatním. Jakkoliv je chybný samotný zákon, jsem přesvědčený, že konečné rozhodnutí je nakonec vždy na konkrétním člověku – totiž soudci. Dokud soudci nebudou skutečné osobnosti chápající zákonnost jako svou osobní a morální zodpovědnost, ale namísto toho použijí stávající paragrafy zákona k tomu, aby se ze své morální odpovědnosti vyvázali, bude naše soudnictví takové, jaké je. S tím se ovšem nelze smířit a je třeba napnout všechny síly v každém jednotlivém případu, aby spravedlnost sama nepáchala zlo.

Juliet Navratilová, průvodkyně a autorka knihy Myslet srdcem

Tato kauza nám dala příležitost podívat se na “nedorozumění”, pochopit ho a napravit, co jím bylo způsobeno – dát Kordysovým milost, změnit zákony ohledně psychedelických rostlin (kdo věří, že je ayahuasca návyková droga, měl by si zajít na ceremonii) a dát společnosti a expertům volnější ruce a více důvěry, aby nám tyto “medicíny” mohly pomáhat a léčit. Ayahuasca (obdoba naší lysohlávky) nás nezachrání, to musíme sami, ale má moc nás nastartovat.

Jiří Charvát – spisovatel, komik a moderátor

Pomozte psychedelikům do terapeutických klinik. Před změnou vědomí musíme změnit legislativu

8,5 a 5,5 roku vězení pro manžele Kordysovy za podávání rostlinného psychotropního nápoje, který mění vědomí a dovede tak uzdravit psychiku v jejich nejhlubších zákoutích. Kauza ayahuasca. Žádní poškození, jen vděk. A tresty jako za nejnebezpečnější přečiny proti společnosti. Aneb když hrozí, že zastaralá legislativa, která pokulhává za vědou, zničí život mladému páru.

Můj lékař a učitel

Psychedelika jsou od roku 2015, kdy mi nečekaně přišla do života – právě v podobě rituálu s ayahuascou – mými zřejmě nejdůležitějšími učiteli. Jsou lékem na to temné, rozbité a destruktivní v člověku. Na strach, prázdnotu, nenasytnost, nenávist. Pomáhají člověku otevřít se světu a lidem, spolupracovat, pečovat, milovat. Tím, že sejmou halucinaci oddělenosti, a ukážou mu, jak hluboce náleží. Že je světem samotným.

Nejsou bez rizik. Někteří lidé se s rozplynutím ega a zjištěním, že jsou tohle celé, nevyrovnávají snadno. Stejně tak s vyplavením náročných psychických obsahů. Když se ale podávají v bezpečném, kontrolovaném a nejlépe ceremoniálním kontextu, jsou účinky tak pozitivní, tak hojivé, že mi na to slova nestačí.

Zhruba jednou za rok za dva znovu vyslechnu volání psychedelik, abych si osvěžil perspektivu toho, co jsem a co je realita, a abych se tak mohl zase na čas stát laskavějším, moudřejším, užitečnějším, odvážnějším a milujícím člověkem, který tu se ctí dostojí roli, kterou mu příroda přichystala.

Potenciál i na společenské úrovni

Jsem přesvědčený, že při vytváření společnosti, kde jsou k sobě lidé slušní, pomáhají si a staví zájmy celku před své vlastní – tj. společnosti, kterou se nám ještě zdaleka vybudovat nepodařilo – sehrají psychedelika důležitou roli. Dost možná je budeme potřebovat k tomu, aby nám ukázala, že je potřeba přestat drancovat planetu, protože tím drancujeme a hubíme sami sebe.

Z ukrývání před zákonem do terapeutických klinik

Přišel čas učit se pracovat s psychoaktivními látkami bez absurdních drakonických trestů a začít plody, které v posledních dekádách věda odhaluje, aplikovat v rozumných mezích do praxe a pomáhat tak lidem. Ať už v paliativní péči, nebo i při psychickém utrpení vprostřed života.

Aktualizujme paragrafy

Zvedněte svůj hlas za zjemnění legislativy. Vraťte život dvěma mladým manželům (ve středu mají v Olomouci odvolací soud), zmírněte utrpení milionů a zachraňte zadek planetě Zemi.

Podepište petici Výzva k dekriminalizaci trestní drogové politiky a ukončení války proti drogám v ČR.

Sdílejte případ na svých kanálech, ať se vzedme vlna změny

Zdroj: https://jiricharvat.cz/pomozte-psychedelikum-do-terapeutickych-klinik-pred-zmenou-vedomi-musime-zmenit-legislativu/

Radana Korená – předsedkyně Asociace českých filmových klubů

Asi tři roky před cestou do Kolumbie jsem si zlomila pravý kotník, následovala operace, velmi bolestivé roční léčení a pak ještě druhá reoperace a vytahování šroubů. Velká a důležitá zkušenost v mém životě to byla po všech stránkách, která mi přinesla do života spoustu změn. Cesta do Kolumbie byla plánovaná jako měsíční s tím, že budeme cestovat a pokračovat dál do Ekvádoru. Kde nás mimo jiné čekala jízda na koních ve vysokých horách. Asi po týdnu v Kolumbii, jsme se přesouvali dál a před nastoupením do autobusu mi podklouzla levá noha na mokré trávě a já uslyšela známé křupnutí a věděla jsem, že jsem si zlomila levý kotník. Stalo se to uprostřed Kolumbie v horách a celá naše výprava se přepravovala do džungle. Tam následovalo vyšetření v místní nemocnici, rentgen a konstatování zlomeniny levého hlezenního kloubu – s tím, že mi bylo doporučen tamním lékařem klid na lůžku a za šest týdnů začít pomalu rehabilitovat. Byla jsem paralyzovaná, s nateklým bolavým kotníkem, kterého jsem se nemohla ani dotknout jak bolel a z mého vědomí se draly traumatické zkušenosti z minulé zkušenosti s pravým kotníkem. A v ten okamžik mi bylo nabídnuto, že někde tam existuje šaman, který umí léčit zlomeniny. A tak jsem se vydala na léčení. Po jeho asi hodinovém zásahu s podporou Ayahuascy jsem cítila obrovskou úlevu (i když samotný průběh byl tou nejvíce bolavou zkušeností, co jsem kdy zažila ) a už kolem půlnoci jsem poprvé sebrala odvahu a na nohu se postavila – nebolela. Do rána postupně začal mizet otok a když jsem se sice opatrným krokem, ale zato sama ráno objevila v kuchyni, všichni byli neskutečně dojati nad tím vším, co se v noci stalo. Mohla jsem pokračovat v cestě dál, i když ještě pokračovalo moje speciální „doléčování“, ale už jsem se krásně vešla do bot a postupně začala s důvěrou chodit. Podotýkám, že bolest zmizela už tu noc, spíše hlava byla opatrná :). V Ekvádoru jsem absolvovala i cestu na koni a když jsem se vrátila domů a šla si na pojišťovnu nechat proplatit náklady spojené s vyšetřením v Kolumbijské nemocnici, vyžádali si ještě zprávu od mého chirurga. Tak jsem si zajela na kliniku nechat kotník zrentgenovat pro pojišťovnu, to už jsem chodila úplně normálně, otok žádný, hybnost úplná. Pan doktor si myslel, že jsem asi měla jen natažené šlachy, tak si kotník ani pořádně neprohlédl a poslal mě na rentgen. Sestřička z rentgenu za mnou ale vyběhla ještě jednou, že mi musí udělat ještě jiný snímek, že tam vidí nález. A když jsem se vrátila do ordinace mého chirurga, ten nechápavě kroutil hlavou, prohlížel si mou nohu a ptal se na to, co se mnou kdo dělal, protože kotník byl stále zlomený (bylo to tři týdny po zlomení). Vyprávěla jsem mu mou zkušenost se šamanským léčením a z prvotního šoku, kdy zavolal i další lékaře, ať se na mne a na snímek jdou podívat, mi toto vše zapsal do karty a složil danému šamanovi velkou poklonu, protože klasická medicína tohle nedokáže.

Tato zkušenost byla velkou nejen pro mě, mou rodinu a přátele, ale i pro mé kolegy „nevěřící Tomáše 🙂 , kteří viděli na vlastní oči „zázrak“ vedle sebe. Pro mě osobně to byla obrovská zkušenost síly naší duše a spolupráce našeho těla, které, když se to všechno uvnitř nás povolí a srovná, dokáže zázraky. A bonusem navíc bylo to, že Ayahuasca skrze mne léčila mou maminku, která tu stejnou noc, kdy jsem prožívala léčení já (o kterém nevěděla), prožila mimořádně katarzní a náročnou noc také a přímo navazovala na to, co jsem viděla a prožívala já. Dnes už mne to nepřekvapuje, ale tehdy jsem byla v šoku, jak může tohle takto fungovat.

Od té doby jsem se s Ayahuascou setkala mnohokrát a vždy mi byla moudrou průvodkyní ve věcech, co jsem zrovna řešila ať už se to týkalo zdraví či třeba vztahů. A jednoznačně díky zkušenostem s ní se výrazně otevřela moje vnímavost, citlivost, laskavost a soucit. 

Proto pokud by to Jarkovi a Karolíně mohlo pomoci, mohu svůj příběh předat kdekoliv. 

Držím palce,

s úctou,

Radana Korená

Předsedkyně Asociace českých filmových klubů, z. s.

Ředitelka Letní filmové školy Uherské Hradiště

Laura Victoria Delgado – umělkyně

Jsem z Kolumbie, ale mám i české občanství. Tato země mě přivítala a nabídla mi vzdělání, za což jsem velmi vděčná. Vybudovala jsem zde rodinu. Jsem umělkyně a současně studuji doktorát v filozofii a historii přírodních věd na UK, zabývám se tématem blízkému rituálů a léčebných praktik s ayahuascou, protože od chvíle, co ji znám, mě zaujal její pozitivní vliv na život. Znám ji mnoho let a je mi ctí, že mám přátele z domorodých národů, kteří si tyto znalosti uchovali, aby je mohli sdílet se světem. Jako Kolumbijce mi přišlo neuvěřitelné a absurdní, že ayahuasca je v tolika zemích včetně České republiky nelegální. Pro mnoho našich domorodých národů je ayahuasca posvátným a léčivým přípravkem, který je užíván po tisíce let a byl zachován i přes všechny dobyvatelské represe. Naše domorodé národy a jejich lékařské znalosti (a jejich znalosti obecně) byly po mnoho let podceňovány a marginalizovány převládajícími znalostmi a přijímány těmi nejmocnějšími – a ještě docela jsou bohužel. Ale v posledních 20 letech s apokalyptickým vyprávěním naší doby – ničení přírody a klimatická změna – se mnoho lidí v latinskoamerických zemích a ve zbytku světa obrátilo, aby se podívalo na znalosti domorodých obyvatel, aby se pokusili pochopit, učit se a obhájit je. Domorodí obyvatelé dosáhli celosvětové podpory, aby se vyhnuli jejich vyhynutí a navázali vztahy, které nejsou pouze vykořisťovatelské. Otevřeli a nabídli mnoho ze svých těžce získaných znalostí a v mnoha latinskoamerických zemích již existuje mnoho iniciativ v oblasti zdravotnické spolupráce mezi domorodými a nedomorodými obyvateli. Znám lékaře a psychology, kteří strávili měsíce učením se o domorodé medicíně, stavěním mostů vzájemné pomoci a dokonce existují terapeutická centra třeba proti závislostem, jako je známé Takiwasi v Peru. V blízkosti velkých měst jsou také domorodí lékaři, kteří pravidelně pořádají obřady. Ayahuaskové rituály se za posledních 20 let mezi nepůvodním obyvatelstvem rozmnožily, i když se jich někteří obávají, a získali tak velký respekt k populaci různých skupin sociální, ekonomické a profesní. Protože tisíce let domorodých znalostí konzervativní západní vědě nestačí a neprokazují „objektivní“ výsledky, rozmnožily se po celém světě tisíce studií se všemi možnými racionálními a technickými nástroji, které prokazují a indikují terapeutické účinky a blahodárný potenciál ayahuascy. Vzhledem k tomuto scénáři je pro ty, kteří ayahuascu znají, ať už přímo nebo díky všemu, co o ní již bylo vědecky potvrzeno, prostě absurdní, aby byly takové tvrdé tresty uplatňovány, což je případ těchto polských občanů, a jedná se zjevně o velkou nespravedlnost.

Sting – zpěvák a hudebník

Nemyslím si, že psychedelika jsou odpovědí na světové problémy, ale mohly by být začátkem… Nikdy jsem neměl opravdový náboženský zážitek. Říkám to s jistou lítostí. Jistě jsem se této myšlence věnoval, ale ego ničící, ontologické prozření jsem prostě nezažil. Zbožnější duše, než jsem já, možná tuto sféru navštívily díky spojení s modlitbou, meditací, půstu nebo prožitku blízké smrti. Náboženská literatura je plná takových vizionářských tvrzení, a i když nemám důvod pochybovat o jejich pravdivosti, troufám si tvrdit, že takové zážitky jsou vzácné. Na každou svatou Terezii, Ezechiela nebo Williama Blakea připadají miliony lidí jako já, kteří nemají přímou zkušenost s transcendentnem, s věčností, s nezměrným tajemstvím, jež je základem všech náboženských myšlenek.

Leč psychedelický prožitek s ayahuascou mě k tomu přiblížil. Přiblížil mě k něčemu obrovskému, hlubokému a smrtelně vážnému. Ten pocit propojení byl ohromující. Je to jako vznášet se v plujícím bezbřehém oceánu pocitů, který nedokážu popsat, jen snad slovem láska. Jenže před tímto zážitkem bych slovo láska použil pro oddělení toho, co miluji, od všeho, co nemiluji – my a oni, hrdinové a padouši, přítel a nepřítel, vše v životě oddělené a odlišné jako opevněná města nebo pevnosti na vrcholcích kopců žárlivě střežící své zásoby oddělenosti. Tam to bylo jinak, vše zaplaveno touto přílivovou vlnou energie, která uzemňuje oblohu až k zemi, takže každá částečka hmoty ve mně a kolem mě pulzuje významem. Vše kolem mě se zdá být ve stavu milosti a věčnosti. A nejpodivnější na tom všem je, že takové velkolepé filozofování se v tomto kontextu zdá být naprosto na místě, jako by velkolepé vize otevřely bránu do jiného světa opravdových kosmických možností.

– Sting

Citáty z dokumentárního filmu „Have a Good Trip“ a jeho autobiografické knihy Broken Music (str. 14 a 46)

Toman R. Equilibre – rapper, pohybový umělec

Realita, že si někdo dokáže Ayauascu splést s návykovou látkou a nebezpečnou drogou první třídy, mi příjde téměř až úsměvná. Tuto rostlinu prakticky nelze užívat pro rekreační účely, protože lidé kvůli velmi náročným procesům, které Ayauasca přináší, musí často sami sebe přemlouvat, aby ji vůbec užili, a mají strach z toho, že budou konfrontování sami se sebou skrze učení této rostliny, natož aby ji popíjeli jen tak.
Tedy namísto marné, nekonečné snahy bojovat proti rostlinám a látkám, které pomáhají milionům lidí po celém světě, by se stát měl od bezvýznamného, ba až škody tvořícího nahánění facilitátorů ceremonií, raději přesunout směrem ke vzdělávání, osvětě a vytvoření bezpečného zázemí pro terapeutickou a léčebnou práxi s těmito entheogeny jako je právě Ayauasca.

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. – vedoucí Katedry religionistiky UK

Polští šamané a ayahuasca

Zdeněk Vojtíšek, 2. 7. 2022

Potřebu změny české legislativy v oblasti omamných a psychotropních látek zintenzivnil případ polských šamanů, odsouzených Krajským soudem v Ostravě 28. ledna 2022. Případu se hojně věnovala česká média a některá z nich byla k rozsudku velmi kritická (asi nejvíce týdeník Respekt[1]), zřetelně kriticky k současné legislativě se vyjádřil i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ve zvláštním prohlášení i v televizi DVTV[2]) a odsouzené podporuje internetová prezentace společného projektu České psychedelické společnosti a spolku Asaya. Koordinátorem projektu a jedním z jednatelů spolku Asaya je režisér Filip Záruba.

Z veřejně dostupných informací vyplývá, že polští občané Jarosław Arkadiusz Kordys (1981) a Karolina Kordysová (1990) se od roku 2015 věnovali šamanismu; Jarosław jako šaman Metsa Yoi pořádal rituály s psychotropní látkou ayhuascou a jeho manželka Karolina mu při rituálech asistovala. Podobný rituál s ayahuascou zažil Jarosław v Polsku roku 2012, a v důsledku toho se sám stal šamanem.[3] Jak vypověděla Karolina Kordysová, „tyto ceremonie a rituály měly sloužit ke zlepšení psychického stavu účastníků, ukázat jim, jak lépe žít a propojit se s přírodou“.[4] Podle krajského soudu uspořádali Kordysovi nejméně 90 rituálů.[5]

Šamanskou službu inzerovali manželé Kordysovi v polské internetové prezentaci, dnes již nedostupné. Ayahuascu si Jarosław Kordys nechával posílat z Peru. Ve své výpovědi ovšem uvedl, že při rituálech byly dva typy ayahuascy: svým klientům podával tu, která neobsahovala psychotropní látku DMT; ayahuasca s DMT byla údajně pouze pro něj samotného.[6] Kvůli tomu, že polská legislativa zakazuje oba typy ayahuascy,[7] konaly se šamanské rituály od roku 2018 na území Česka – v domě ve slezské obci Heřmanice u Oder, který spolu s Jarosławem Kordysem vlastní i řidič kamionu Piotr Krzysztof Kanawka (*1983), také občan Polska.

V tomto domě v Heřmanicích proběhl 15. října 2020 policejní zásah, při němž se našla ayahuasca, obsahující DMT, tedy látku, která je na seznamu zakázaných látek.[8] Po zásahu strávila Karolina Kordysová pět měsíců ve vazbě, její manžel Jarosław je ve vazbě dosud. Prvoinstanční soud v Ostravě je letos v lednu odsoudil k trestu odnětí svobody v délce 8,5 roku (Jarosław), resp. 5,5 roku (Karolina) za „zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dílem dokonaný[9] … dílem nedokonaný ve stadiu pokusu“. Piotr Kanawka byl jako ten, kdo napomáhal trestnému činu, odsouzen na jeden a půl roku odnětí svobody s podmíněným odkladem v délce tří let. Všem má navíc propadnout majetek a mají být vyhoštěni z Česka.

Trest pro polské šamany se zdá být nepřiměřeně tvrdý. Příčiny vynesení takového rozsudku mohou být dvě. Jednak soud velmi striktně vyložil český zákon, který nerozlišuje omamné a psychotropní látky podle míry nebezpečí závislosti ani podle společenské nebezpečnosti. V případě DMT jsou obě tato nebezpečí ovšem podle odborníků (například podle Vobořilova prohlášení) minimální či vůbec nejsou. A druhou příčinou přísného rozsudku může být podcenění náboženských motivů údajných pachatelů ze strany orgánů činných v trestním řízení. Jak je známo z případů z ciziny (bohužel i tragických[10]), tyto orgány jsou v pokušení převádět nábožensky motivované skutky na to, co je jim bližší a pochopitel­nější. Tak i v případě Kordysových orgány činné v trestním řízení předpokládaly, že šaman, jeho pomocnice a jejich přítel tvořili organizovanou skupinu, která provozovala nelegální obchod s psychotropní látkou se záměrem „získat co největší majetkový prospěch“.[11] I s minimální znalostí postmoderní náboženské scény je ale tento předpoklad ovšem krajně nepravděpodobný: současní šamané bývají (stejně jako to uvedl o sobě Jarosław) lidé, kteří v důsledku šamanského rituálu prožili zásadní změnu své náboženské a hodnotové orientace a kteří se rozhodli poskytovat stejnou službu i dalším zájemcům. Celou škálu motivačních podnětů každého z nich těžko můžeme odhalit, ale altruistická snaha pomoci jiným podobným způsobem, jako bylo pomoženo jim, mezi nimi rozhodně není vzácná. Podle zkušeností spíše naopak. Ostatně, pozitivní důsledky psychických změn pod vlivem DMT jsou obecně známy (a uvádí je také i Vobořil).[12]

Za ayahuascou jezdí čeští duchovní hledači již více než 20 let do jihoamerických zemí, v nichž je její distribuce legální. Je velmi pravděpodobné, že ayahuascu poskytují v Česku i jiní šamané, než byli Kordysovi. A také církev Santo Daime, která pití ayahuascy zabudovala do křesťanského rámce, má údajně pobočku v Praze již několik let. Psychedelická spiritualita je u nás už nezpochybnitelnou částí současné náboženské scény a zdá se být mimořádně populární. Kordysovi k ní také patřili, byť patrně měli velkou většinu polských klientů.

Jejich případ a jiné nedávné trestní kauzy[13] způsobily iniciativu ke změně zákona. Prosazovat ji chce i Jindřich Vobořil volá po ní i petice odborníků na závislosti a na léčbu lidí se závislostmi. Pokud by tato změna přinesla dekriminalizaci látky DMT v případech náboženského či jinak terapeutického užití ayahuascy, mohla by vyjít z ilegality církev Santo Daime a ti šamané, kteří ayahuascu používají, by se mohli přestat obávat trestního postihu. Pak by ale také bylo žádoucí určit, jaká je odpovědnost představitelů církve či šamanů za kvalitu látky, kterou poskytují účastníkům bohoslužeb a klientům. Neměla by být zapomenuta událost z roku 2001, kdy šaman Petr Chobot pořádal v Praze výcvik lucidního snění, podpořený nápojem z peruánských bylin. Asi hodinu po vypití nápoje začalo 32 účastníků jevit známky otravy a muselo být hospitalizováno (někteří byli ve vážném stavu), protože – jak se ukázalo – nápoj obsahoval také atropin a skopolamin. Nebezpečí, že současná ohromná popularita ayahuascy způsobí, že ve společenském „šeru“ a trestní nejistotě bude někdo další zacházet ve jménu tohoto nápoje s klienty či účastníky bohoslužeb neodpovědně, je možná závažnější než všechno, čeho se Kordysovi dopustili.

Poznámky:

[1] SVOBODOVÁ, Ivana, Vězení pro šamany z Moravy, Respekt 33 (8), 21.–27. 2. 2022, str. 13–20.

[2] ROZSYPAL, Michael, Vobořil: Jsme zemí s nejvyšším počtem užívání u dětí. Protidrogová politika stagnuje, DVTV, 21. 4. 2022, od 22. minuty.

[3] Rozsudek jménem republiky, str. 25.

[4] Tamtéž, str. 17.

[5] Tamtéž, str. 3–4.

[6] Tamtéž, str. 20.

[7] Tamtéž, str. 21.

[8] Látka DMT je uvedena v příloze č. 4 Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

[9] Podle § 283 „Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy“ trestního zákoníku 40/2009 Sb.

[10] Typický je postoj Federální vyšetřovací služby (FBI) k davidiánům roku 1993. Viz např. Davidiáni před 25 lety: účel zachován, úkol splněn.

[11] Rozsudek jménem republiky, str. 2.

[12] Ponecháváme stranou otázku, zda účastníci rituálů šamana Kordyse požili ayahuascu s DMT, anebo bez DMT.

[13] Prezentace Kauza ayahuasca jmenuje jako „veřejně známé“ případy „Dušana Dvořáka, Roberta Veverky a magazínu Legalizace, rodiny Koláčných, manželů Kordysových, Lukáše Chudého a další podobné kauzy“.

Zdroj: https://info.dingir.cz/2022/07/polsti-samane-a-ayahuasca/

Viliam Poltikovič – režisér, scenárista a spisovatel

S ayahuascou jsem se blíže seznámil v Peru, kde je považována za „národní poklad“. V Amazonii je od nepaměti používána pro léčení a osobní rozvoj. Odborníci západního světa si cení i její výrazný účinek v léčení závislosti na tvrdých drogách a léčení těžkých traumat – například strach ze smrti u závažně nemocných a traumat válečných veteránů, na které běžná terapie nestačí. Vše je doloženo odbornými studiemi. Ti, kteří ayahuascu odsuzují, by ji sami měli vyzkoušet…

Viliam Poltikovič – režisér, scenárista, kameraman, producent a spisovatel

Tomáš Vorel – režisér, scenárista a herec

To je hrůza, to je středověk, co se tady děje!? Já myslel, že psychedelické rostliny jsou v civilizovaném světě už povolené a k léčebným účelům běžně užívané? A tady v Čechách děláme nové hony na čarodejnice? A vůbec mám děs z toho, co se v naší zemi za poslední roky děje. Jakoby nějaká síla nad námi chtěla převzít naše životy prod totalitní globální kontrolu…